Det är alltid tragiskt när en människa dör. Vanligtvis förser man dödsannonserna i tidningarna med en bild. De är numera inte ovanligt med personliga bilder, relaterade till den avlidnes intressen.. Begravningsbyråer och tidningar tillhandahåller klippark med standardbilder. En flygare retade sig på flygbilderna i dessa och frågade om jag kunde göra något åt det. Jag har nu gjort en liten serie med lite mer korrekta flygplansbillder. Skicka mig ett mail om ni vill använda någon av dessa i en annons. Jag skickar då över ett original till tidningen eller byrån som gör annonsen. Jag gör detta utan kostnad som en liten gest, till någon som delat mitt flygintresse. Jag kan också göra en bild av av någon annan flygplanstyp om så önskas. Dock vill jag inte göra en speciell flyg-plansindivid utan håller mig till mera allmäna typer.