Att levandegöra historia genom att aktivt återskapa den, är en utmaning som fascinerat mig så länge jag kan minnas. Bl a har jag försökt att tränga in i en jägarstenåldersmans livsbetingelser. Det började med, att jag experimenterade med flintslagning. Genom försök och misstag uppnådde jag en viss skicklighet. Efterhand blev det en båge, pilar, spjut och andra redskap. När jag sedan också skapat en dräkt kunde jag uppträda som en fullt utrustad jägarstenåldersman. Jag har vid några tillfällen uppträtt för museibesökare, skolklasser och studiedagar för lärare. Vid dessa tillfällen kunde jag på ett sakligt sätt berätta och visa prov olika tillverkningsmoment. Jag kunde på ett konkret och visuellt sätt, sätta deras fantasi i rörelse. Detta sätt att presentera historia gav ett enormt gensvar. Det kändes som att ha en "motorväg" rakt in i hjärnan på åhörarna. Detta värmde mycket min pedagoiska lärarsjäl. När man på detta sätt aktivt tränger in i historien får man en stark känsla av samhörighet med tidigare generationer. Man vidgar sin själ och tidsbegrepp. Vår tidsepok är ju bara en liten del i ett större tidperspektiv. Denna insikt skulle våra politiker skaffa sig. De får då förhoppningsvis rätt proportioner på sin egen roll i sammanhanget.

Här nedan kommer några bilder på redskap från min jägarstenåldersperiod. Alla mina redskap är tillverkade på ett primitivt sätt med den tidens tillgångar och möjligheter. Jag har aktivt använt redskapen för att utröna deras förmåga och effektivitet. I snitt träffade jag, på ett skjutavstånd av ca 25 m, en ballong var tredje gång (obs min styrfjäderkonstruktion). Det motsvarar ungefär ett sannolikt jaktavstånd för småvilt. Det tar två till tre gånger längre tid att hugga igenom en trädstam på ca 15 cm diam med en av mina yxor jämfört med en vanlig järnyxa.

Min son Björn och jag vid en historisk filminspelning. Han ar mycket duktig att mala säd. Han fär smaka ett stycke kött från en fårfiol somm hänger över elden i hyddan
Mindre handyxa, bra till redskapstillverkningPilar och ett mindre kastspjut
Större yxa bra till grövre kapning En mycket bra fungerande styrfjäderkonstruktion
Sko skuren med flintkniv. Enkel, men en fuktionsduglig fotbeklädnadHandyxa och en mindre flintdolk
Exempel på pilspetsar: fr vä / enklare skärvspetsar / tvärpilspetsar / något arbetade spetsar med tånge / finare spetsar med tånge / spetsar med hullingar och tånge.Flintborrar som det går utmärkt att borra i bärnsten och horn med.
 

Malmöhusgardet 1986 började jag känna mig ganska ensam i stenåldern. Det skulle vara kul att dela det historiska intresset med andra. Jag var djupt imponerad av gruppen Smålands Karoliner. Tänk att sätta samman ett sådant gäng. Lite forskning kring Malmöhus slotts historia gav en möjlighet. I det tidiga 1500-talet var den då danske länsherren ålagd av kungen, att hålla 200 hundra landsknektar i sin tjänst. Jag började läsa och forska kring dessa tyska landsknektar. Jag satte mig in i deras liv och levende. Snart hade jag bilden klar för mig och ett slottsgarde började ta form. Jag presenterade idén på ett årsmöte i det hemvärnsområde vilket jag nyligen hade blivit medlem i. Tjugo man ställde upp direkt, hälften blev kvar när det blev allvar av. En styrelse bildades och Malmöhusgardet var fött.
Tillsammans med dräktarkeologen Lena Hejll, en kunnig och mycket skicklig sömmerska, skapades den första dräkten. Jag lyckades sedan skrapa ihop 16 sponsorer, som ekonomiskt stödde gardet. Nu var bollen i rullning, dräkter, vapen, skor allt måste nytillverkas. Ett paradexercisprogram tränades in. Rekryter värvades, gardet växte. Dräkter från alla samhällsklasser skapades. Rustningar och en hel vapenarsenal såg dagens ljus. Ledstjärnan var hög kvalitet och så historiskt riktigt som möjligt. Vi har mottagit mycket beröm, även av akademiska skolade historiker, vilket har glatt mig mycket. I dag består gardet av 50 man och har över 100 dräkter med alla tillhörande attiraljer. Jag ledde gardet och var dess Hövitsman fram till 2000 då jag avsade mig ordförandeskapet. Jag hade då planlagt och genomfört nästan 400 större framträdanden. Det hade blivit mer än ett heltidsjobb och började ta energi från andra kul saker som jag ville hinna med. Det kändes som det var dags att dra sig tillbaka. Att återskapa historia på detta sätt ger en känsla, som är svår att beskriva den måste upplevas. Jag har under gardestiden fått många vänner både inom och utom gardet, inte minst bland skickliga hantverkare. Jag har märkt att skapandet ger en sann glädje och en livskvalitet som inte kan köpas för pengar. Det sägs att den som har många vänner är rik och jag instämmer helt i det. Ni mina vänner som eventuellt läser det här skall veta att det har varit ett privilegium att få lära känna er. Här nedan har jag samlat några bilder som visar Malmöhusgardets dräkter och historiska vapen och andra föremål.

Dräktskiss av en Malmöhusgardesknekt
Malmöhusgardet paraderar utanför slottet MalmöhusGardets fana har fått omdömet ett heraldiskt konstverk av yppersta rang
Gardet uppställt för avmarsch på Malmöhus slottsgård. Gardet kan ställa upp som mest, ett trettiotal fullt rustade lands-knektar.
Gardet utgjorde hedersvakten på Nordiska Museets trappa vid den högtidliga invigningen av utställningen Den Svenska HistorienNågra av gardets väl rustade pikenerare
Något som värmde min lärarsjäl var att sätta samman dräktparader. Typ: "Från fattig till rik i 1500-talet" eller "män och vapen". I sin största omfattning kunde en sådan dräktparad innehålla över femtio figurer i olika dräkter. Alla dräkter var handsydda och mycket seriöst utformade. Här kan man tala om levande museiföremål. Efteråt kunde publiken bokstavligen syna dem i sömmaren. Detta sätt att presentera historia gör, att även människor på gamla tavlor och föremål i montrar på museerna kan få liv.
Här kommer exempel på olika dräkter och brynjor som går bakåt i tiden, ner mot 1300-talet. Gardet kan visa upp ett brett galleri av dräkter från olika samhällsklasser, mest är det soldater men också hantverkare som stenhuggaren och timmermannen här nedan.
Häroldsdräkt. Härolden var ceremoni-mästare och förkunnade sin herres ord och lagar

Bödelsdräkt. Masken är en eftergift till vår tids bödelsuppfattning. 1500-talets bödel var förmodligen omaskerad

Armborstskytt. Armborstens sträng spänns med vindaNattvakten hade en viktig uppgift.Hans utr; Varma kläder, brandhake, lykta och signalhorn
Det fina folket i Landstingsalen på rådhuset i Malmö. De kvinnliga dräkter tillhör inte gardet utan är privat egendom
Gardet kan också presentera enkla dräkter för kvinnor och barn. Här en i dräktparad från gråbrödraklostret iYstad
Att regissera och iscensätta hela historiska skådespel är en riktig utmaning, arbetsamt men otroligt roligt. Gardet har haft nöjet att befolka mängder av slott och andra historiska platser, både i Sverige och utomlands. Bilden nedan till vänster. En halshuggning av en adelsman på Kalmar Slott. Då som nu en riktig publikdragare. Nedan till höger. Gardersfolk på Middelalderscentret i Nyköping, Danmark.
Bilden visar ett liveschackspel på Landskrona torg. Spelet var en riktig kamp mellan två stormästare från Sverige och Danmark. Danmark avgick med segern, så torget är numera danskt. Gardet utgjorde schackpjäserna. De gestaltade en svensk bondearme mot en dansk yrkesarme. Precis som det var i det tidiga 1500-talet. Detta blev ett kuturhistoriskt evenemang som väckte stor förundran och uppskattning. Succe gjorde "röda kors" styrkan som förband och gav sista smörjelsen till de fallna pjäserna.
Ett av Malmöhusgardet mest uppskatttade evenemang var de historiska nätterna på Glimmingehus. Över 60 personer var engagerade och befolkade borgens olika rum. Åskådarna fördes runt i grupper och fick uppleva den aktiva borgen. Detta var för besökarna en tidresa som de sent skall glömma. Här fanns allt. I köket lagades mat. I fängelsehålan torterades en skinktjuv. Överallt dramatiska händelser med stressade pigor och drängar. Borgfrun skulle göras fin för att ta mot sin man. Fina gäster hade anlänt för att utgöra mottagningskommite. Borgen skall hastigt iordingställdes för Holger Ulfstand oväntade återkomst. .
 
Bild från Malmöhusgardets uppmonterbara krog "Feta Gåsen": Dagens består av 1/3 stop lättmjöd, torkad och saltad korv, rotfrukter och bröd, bakat enl gammalt recept. Allt för endast en witten.(se hist mynt)
 

Gardet väcker alltid stor uppmärksamhet och intresse när det framträder. Man kan heller inte ta fel på den uppskattningen, som vi fått från publiken. Inte bara i Sverige, utan även i Norige, Danmark, Tyskland och Polen

Till vänster en pansrad vaktstyrka utrustad med glavar. Bilden tagen under Wallensteintage i Stralsund
Exempel på 1500-taletets jetsättare. Det gick åt mycket siden och sammet.Våra väna krogpigor som tog hand om gästerna på "Feta Gåsen"
 
Lite bilder från Malmösgardets rustkammare. Alla våra attribut är nytillverkade, men med mycket hög kvalitets-målsättning. Allt skall vara funktionellt, ex alla vapen är skarpslipade. Många av våra saker skulle få en berättigad uppskattning i sin historiska tid. Bland annat skorna nedan av Sverino Zia (se pennan "Övrigt" -"En sko blir till").
Skor av enklare modell Knektskor ( sk oxmuleskor)Siden och sammetskor till finare folk
Rustningar i rustkammaren. De flesta gjorda av Georg Svensson. Känga och stövel av äldre modell
Hillebard av Malmöhusgardetstyp (design Sten J)Några dolkar som jag har gjort
Olika typer av stridshanskar. Brynjeklädd läderhandske och metallhandske till landsknektrustning.Stickvapen med god god förmåga att tränga igenom pansar. Dolkarna till höger kallas njurdolkar på grund av skaftets utformning

Här syns lite av det enklare folkets redskap och vapen. Det viktigaste redskapet var kniven och bars både av män och kvinnor. Kniven i förgrunden kunde vara en sjömanskniv. Klingorna är smida av Lars Alden, Nyköping. Knivslidor och skaft har jag gjort. Bilden till höger visar vanliga bondevapen. Fr v björnspjut, vargspjut, skäggyxa, stridslie (uträtad lie), alla tillverkade av Lars Alden.

Till vänster syns typiska landsknektsvärd. Gardet har ett trettiotal av olika modeller. Det kortare svärdet (Katzbalger) kom att vara typiskt för den senare delen av 1500-talet. Bödelsvärdet ovan har den karaktäristiska tvära spetsen. Den grova spiken på hängsnaran var till för att spara rep. Spiken slogs in i galgens tvärslå.