Malmös kanalbroar. Jag har gjort en översiktsbild till Lars Svenssons bok "Malmös Kanalbroar". Här har du en chans att lära dig namnen på alla boarna. Alltid kan du imponera på någon. Sidan har uppdaterats efterhand som nya broar har tillkommit.