Några exempel ur boken "BÖRJA LÄSA OCH SKRIVA med bildkorsord"