Från mitt krokiblock.
Jag har i olika perioder, under mitt vuxna liv tecknat kroki. Här finns ett litet urval av mina krokiteckningar. Jag kommer att presentera nya teckningar efter hand, då jag för närvarande aktivt tecknar en gång i veckan.

Kroki (croquis) skiss eller teckning efter levande modell i studie och övningssyfte. Vanligtvis utföres skissen på en tid av ca 2-5 min, ibland gör man en lite mer arbetad teckning, tid ca 10-30 min. Jag arbetar mest med blyertspenna eller tusch, men även kolpenna, bläck och krita förekommer.

Klicka på pennornas
text
för att se ett urval av krokierna från de aktuella teckningskvällarna.

 
KROKI HÖSTEN 04
 
KROKI VÅREN 05
Illustratörcentrum och Svenska Tecknares sydfilial arrangerade krokiteckning i Malmö 6.12.11. Jag var där och här kommer några teckningar från kvällen. Vi hade två modeller att välja på. Mycket armar och ben att hålla reda på. Det var lätt att komma i tidsnöd, speciellt som jag var lite ringrostig vad gäller kroki. Det var ju en tid sedan.