Specillärarlinjen Ht 76 - Vt 77 gick jag på Malmö lärarhögskolas speciallärarlinje. En hel del av lärarna kom i vägen för min penna. Teckningarna samlade jag till en utställning i skolans bibliotektek, Utställningen väckte kandidaternas uppskattning. Vad lärarna tyckte förtäljer inte historien. Jag hade också skrivit en liten brask-lapp, som löd så här: "Om någon inte känner i igen sig, så beror det förmodligen på, att jag blivit så aktiverad under lektionen, att jag blivit störd i mitt tecknande". Mycket av undervisning handlade om att aktivera eleverna. Dialogpedagogik var högsta mode, något som många av våra lärarna missat. Teckningarna avslöjar mycket om min uppfattning av dem.