Kort om upphovsrätt

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först!
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk.
Precis som patenträtten skydda
uppfinnarens konstruktion och varumärkesrätten skyddar ett kännetecken, skyddar upphovsrättslagen
bildens återgivning av ett motiv.
Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla
seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel

Upphovsrättslagens regler gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Att alltid fråga först gäller
därför också när en bild ska användas till exempel på Internet, i intranät eller på en dvd-skiva.

Vad är bilder och original?
Med bilder menas exempelvis fotografiska verk och fotografiska bilder, teckningar, illustrationer,
konstverk eller collage. Med original menas den bild som upphovsmannen skapar i analog eller
digital form och som levereras till köparen som förlaga.

Det här är en kort vägledning om upphovsrättslagen som inte går in på enskilda detaljer. Har du
funderingar, kontakta alltid någon av yrkes-organisationerna. Exvis. SVENSKA TECKNARE.

Reglerna finns bl a bra strukturerade

ILLUSTRATÖRCENTRUM