Här några sidor ur boken 123 LEK

123 LEK är en aktivitetsbok för barn i förskoleåldern som:
.... övar finmotoriken
.... lär barnen skriva siffror

.... förstå siffrornas mängder
....
lär barnen räkna med 10 - mängder
.... lär barnen känna igen abstrakta former

123 LEK ger en bra kunskap om siffrorna och vilken mängd dessa står för. Boken innehåller också enkla entalsadditioner, vilket är första steget i förståelsen av matematikens komp-licerde symbolspråk. 123 LEK ger barnet möjlighet att träna finmotoriken och öva varseblivningsförmågan.

123 LEK är första boken i en serie om två, som ger de första kunskaperna i räkning (123 LEK och RÄKNE LEK). Böckerna förbereder barnet på ett mycket bra sätt för den matematikunder-visning som senare sker i skolan.