Mönsterskyddsteckningar för Sydsvenska patentbyrån.

Teckningarna på handikapbadkaret är utförda i tusch efter en vanlig ritning. För att få mönsterskydd i Sverige, skall produkten avbildas framifrån och från sidan, plus snett uppifrån och snett underifrån.