Här några sidor ur boken Buskul BARNKORSORD

Buskul BARNKORSORD är en aktivitetsbok som ger:
.... ett roligt tidsfördriv
.... ökad ordkunskap
....
stavnings- och skrivträning
.... ett ökat ordförråd
.... övning verbal tankeförmåga
.... övning i svårstavade ord

Att lösa korsord ger större ordkunskap och ökar ordförrådet, samtidigt som det är ett roligt tidsfördriv. Jag har lagt ner stor möda på att konstruera korsorden med enbart ljudenligt stavade ord. Detta är en stor hjälp för den osäkre stavaren och stärker självkänslan.
Korsorden är så konstruerade att du kan lära dig svårstavade ord. Bokstäverna från de numrerade rutorna skall flyttas ned så att ett ord växer fram. Bokstavsgubben uppe till höger ger en ledtråd. Har du löst alla korsorden, så kan du fått fram 29 svårstavade ord. Då kan du imponera på dina föräldrar genom att stava dem rätt.

Buskul BARNKORSORD ingår i min serie korsordsböcker för de lite större barnen.