Högtrycks-etsning Det här är ingen vanlig tryckmetod för en etsning, men det kan vara roligt att experimentera. Normalt trycks ju koppargrafik som djuptryck. Se avsnittet "torrnål". Men här har jag valt att trycka modellteckningen som högtryck i stället. Högtrycktekniken beskrivs i nästa avsnitt om "träsnitt".
Jag har arbetat fram modellen som en vanlig linjeetsning. De etsade linjerna blir utan färg, när jag med en hård vals förser plåten med tryckfärg. Det är viktigt att ingen färg kommer ner i linjerna. I trycket sedan kommer linjerna att var pappersvita och framhäva modellen som belyst i ett mörkt rum. Tätare linjer ger vitare ytor. En intressant och effektfull metod, om man vill jobba med ljus och mörker.