Träsnitt I en planslipad träplatta skärs de partier som skall sakna färg bort. När motivet är färdigt, valsas tryckfärg på den plana träskivan. Färgen lägger sig bara på de upphöjda ytorna. De bortskurna partierna kommer då att sakna färg. När sedan ett papper appliceras på träplattan, kommer endast plattans upphöja partier färga av sig på papperet. Metoden kallas högtryck, även benämningen boktryck förekommer. Trycktekniken kan lättas jämföras med en stämpel.
Träsnittet är ett av de äldsta grafiska metoderna. Träsnittet är en ganska grov metod. Ett av problemen är att det är mycket lättare att skära i fibrernas längdriktning. Man kan ofta mycket lätt se fibernas rikning på det färdiga trycket. Dock kan en skicklig träskärare med välslipade verktyg åstadkomma underverk. Det finns många vackra träsnitt att studera på våra konstmuseer. I Japan och Kina har konsten drivits till sin fulländning.