Trägravyr I princip är trägravyr samma som träsnitt, med den skillnaden att man jobbar på ändträet i stället. Man kan då göra mycket finare linjer, man störs inte av fibrernas riktning. Metoden kallas också trästick på grund av att man använder sticklar i stället fär träsnittets knivar och håljärn. Som reproduktionsmetod för illustrationer i böcker och tidskrifter blev trägravyren mycket populär under 1800-talet. Industriellt fick den namnet xylografi. Trycken kan ibland vara handkolorerade dvs färg-lagda, se min bild av Malmöhusgardisten. Trägravyren trycks som högtryck, se under träsnitt.