Här några sidor ur boken KLOCKAN

KLOCKAN är aktivitetsbok som ger kunskap om vårt sätt att ange tid och hjälper barnet att:
.... förstå timmar och minuter
.... behärska visartidgivning (analog)
....
behärska siffertidgivning (digital)
.... förstå deras inbördes samband
.... klara enklare tidangivelser

Klockan är en aktivitetsbok som på ett lekfullt sätt vill ge barnet hjälp att förstå begreppet tid och behärska klockan. Modern tidgivning är uppbyggd på två system; det analoga och det digitala. Det digitala systemet har ökat genom media och det är inte lätt för ett barn att förstå logiken mellan de båda systemen. Att behärska tidmätning och förstå "klockan" ger barnet ökad självkänsla. Boken kommer väl till pass när barnet får sin första klocka och skall ta ansvar för att passa tider.

KLOCKAN ingår i min serie lek-och lär böcker från Rebus. Boken är delvis självinstruerande och har en logisk stegringsföljd