Här några sidor ur boken KORSORD 7 - 9

KORSORD 7- 9 är en aktivitetsbok som ger:

.... ett roligt tidsfördriv
.... ökad ordkunskap
....
stavnings- och skrivträning
.... ett ökat ordförråd
.... övning verbal tankeförmåga
.

Att lösa korsord ger större ordkunskap och ökar ordförrådet, samtidigt som det är ett roligt tidsfördriv. Jag har lagt ner stor möda på att konstruera korsorden med enbart ljudenligt stavade ord. Detta är en stor hjälp för den osäkre stavaren och stärker självkänslan. Korsorden ger också bra skrivträning. De flesta orden är valda för att passa åldersgruppens referensramar och är ordnade i stigande svårighetsgrad.

KORSORD 7 - 9 ingår i min serie lek-och lär böcker från Rebus. Boken är ett bra skriv- och stavningskomplement under de första skolåren.