Här några sidor ur boken KORSORD 9 - 12

KORSORD 9-12 är en aktivitetsbok som ger:
.... ett roligt tidsfördriv
.... ökad ordkunskap
....
stavnings- och skrivträning
.... ett ökat ordförråd
.... övning verbal tankeförmåga
.... träning att använda ordlista

Att lösa korsord ger större ordkunskap och ökar ordförrådet, samtidigt som det är ett roligt tidsfördriv. Jag har lagt ner stor möda på att konstruera korsorden med enbart ljudenligt stavade ord. Detta är en stor hjälp för den osäkre stavaren och stärker självkänslan. De flesta orden är valda för att passa ålders-gruppens referensramar och är ordnade i stigande svårighetsgrad. Lite svårare ord som ingår är angivna under korsordet. Dessa finns sedan samlade i en ordlista i slutet av boken.

KORSORD 9 -12 ingår i min serie korsords-böcker för de lite större barnen.