Här några sidor ur boken KUL MED ORD

LEK MED ORD är en aktivitetsbok för barn i förskoleåldern och tidiga skolåren som:
.... tränar ordbilden
.... övar läsförmågan
....
övar varseblivningsförmågan
.... tränar logiska tänkandet
....
tränar stavning och skrivning

KUL MED ORD vill på ett roligt sätt utveckla barnets läs- och ordbildningsförmåga. Många övningar ger bra träning i varseblivning och logiskt tänkande. Boken är uppbyggd på ljudenligt stavade ord och innehåller också alfabetsträning.

KUL med ORD är tredje boken i en serie
(ABC LEK, ORD LEK, KUL med ORD). Böckerna förbereder barnet på ett mycket bra sätt för den skrivträning och ordbildning som senare sker i skolan.