Kvinnostraff för Malmö museer

Uppdrag att teckna för en monter om medeltida kvinnostraff, teckningarna skulle genomlysas bak-ifrån. Teckningarna utfördes med kolpenna för att ge den rätta svärtan.

Häxprov

En kvinna har blivit anklagad för att vara häxa och i förbund med djävulen. Hon testas genom att bli kastad i vattnet. Flyter hon är hon en häxa. Man antog att djävulen hjälpte de sina, dvs han hindrade kvinnan från att sjunka. Skulle hon däremot sjunka så var hon oskyldig. Man får hoppas att någon drog upp den stackars kvinnan.

Kvick i jord

Ett otäckt straff som tillämpades på kvinnor, var att sättas "kvick i jord". Detta innebar att bli levande begravd. Som tur var straffet inte så vanligt. Straffet utdömdes mest för barnamörderskor, vilka man hade mycket lite tolerans med. Graven för en levan-de begravd fick inte ha ett kors, utan utmärktes istället med en spade.