Här några sidor ur boken LÄS LEK

LÄS LEK är en aktivitetsbok för barn i förskoleåldern som:
.... lär barnet läsa enklare ord
.... lär barnet skriva stora bokstäver
....
lär barnet känna igen bokstävernas ljud
.... övar finmotoriken
....
övar läsförståelsen

LÄS LEK vill ge barnet kunskap om bokstävernas form, ljud och sammansättning till enklare ord. Boken vill också stimulera barnets läsförmåga och läsförståelse. Att kunna läsa enklare ord, ger barnet inblick i vuxenvärldens symbolspråk och stärker barnets självkänsla.

LÄS LEK ingår i en min serie lek och lär-böcker från förlaget Rebus. LÄS LEK förbereder barnet på ett mycket bra sätt för den läsinlärning som senare sker i skolan.