Malmö motiv Det finns många vackra platser i Malmö, bara man har förmågan att upptäcka dem. Jag har på den här sidan samlat några, som jag har tyckt varit värda att avbilda. Malmö har några av Sveriges största och vackraste parker. Staden är också rik på välbevarade hus från olika tidsepoker. Vår stadsträdgårdsmästare, stadsantikvarie och gatukontoret gör ett bra jobb, för att staden skall bevara sina guldkorn. Det kan mycket väl dyka upp nya teckningar på denna sidan, efterhand som inspirationen faller på.