Här några sidor ur boken ORD LEK
ORD LEK är en aktivitetsbok för barn i förskoleåldern som:
....övar finmotoriken
....lär barnet skriva stora bokstäver
....lär barnet alfabetets uppbyggnad
....lär skriva och förstå enklare ord
....övar varseblivningsförmågan

ORD LEK ger barnet möjlighet att träna enklare ord. Boken innehåller korsord som barnet kan lösa utan att vara läskunnigt. ORD LEK stimulerar skrivträning och ger bra kunskap om enklare ords uppbyggnad. Den bygger helt på versaler, och endast ljudenligt stavade ord har använts.

ORD LEK är andra boken i en serie om tre (ABC LEK, ORD LEK, KUL med ORD). Böckerna förbereder barnet på ett mycket bra sätt för den skrivträning och ordbildning som senare sker i skolan.