Här några sidor ur boken RÄKNE LEK

RÄKNE LEK är en aktivitetsbok för barn i förskoleåldern som:
.... lär barnen skriva siffror
.... lär barnen enklare additioner

.... lär barnet förstå subtraktion
....
lär barnet mängderna 1 - 20
.... övar det logiska tänkandet

RÄKNE LEK ger barnet möjlighet att förstå matematikens grunder. Avsikten är att barnet ska kunna lösa enklare additioner och sub-traktioner utan förkunskaper. Boken stimulerar logiskt och numeriskt tänkande. Den bygger på talområdet 1 - 20. Många övningar tränar också barnets varseblivningsförmåga och finmotorik.

RÄKNE LEK är andra boken i en serie om två, som ger de första kunskaperna i räkning (123 LEK och RÄKNE LEK). Böckerna förbereder barnet på ett mycket bra sätt för den matematik-undervisning som senare sker i skolan.