Några illustrationer ur boken "Från Rågåkra till Ryds marknad".En diktsamling på skånskt bygdemål av Bengt Thulin.Utgiven av Bokförlaget Kullen och illustrerad av mig.

Bengt Thulin har skrivit dikter på skånskt bygdemål. Dikterna som är verkligt roliga, handlar om gamla original från Kullabygden. Helst skall man höra dem upplästa av en riktig skåning. Uppdraget att illustrera dikterna var en riktig utmaning. Det gällde att försöka ge originalen ett utseende och ett liv.

Till höger ser Du "Rickan och Ristan"
Ur boken: Två gamla käringar ja mings folk sa att di va systra å allri nånsin hörde ja att te nåd namn dom lystra.

Ur boken: Dom kalla han "Alfons mä ögad" fast han hade egentlin två,
att de ena de va itt konstgjort va nåd som knappt man så

Ur boken: På drängkammarn hände en sommarkväll att ryktarn föddorna tvätta
å Kal han sa - nu får du va snäll å sä va som menas mä detta

Ur boken: Var da imot byn han vandra
å han bodde i fattigåren
han blitt lomhörd å glömsk mä åren
å han ligna då rakt inga andra

Ur boken: Ja Otto hade ryslit svårt mä benen å rytmiken, men armen den gick opp å ner, den följde ju musiken
å Otto mindes oren som slibarn hade sagt att dansens himlihet de e att nåd ska gå itakt