Här några sidor ur boken KUL MED TECKEN

KUL MED TECKEN är en aktivitetsbok för alla som är intresserade av olika sätt att kommunicera. I boken finns:
.... vårt svenska teckenalfabete
.... vanliga ord tecknade med teckenspråk
....
morse och andra signalspråk
.... enkla chiffer och hemliga språk
.... spännande övningar att använda dessa

KUL MED TECKEN är en bok för hörande som vill få inblick i teckenspråket och lära sig grunderna i detta. Boken ger många exempel på kommunikation med enbart tecken eller signaler (morse och semaforering). I boken finns många övningar för att träna förmågan att tillämpa teckenspråk och signaler.
KUL MED TECKEN innehåller också chiffer och hemliga språk. Chiffer kan användas till dolda meddelanden, för utbyte av signaler , e-mail, SMS eller till hemliga dagboksanteckningar. Att kunna "tala med tecken" ger en ny dimension till det mänskliga språket.