Torrnål Nästan all koppargrafik trycks som djuptryck. Djuptrycket är inte så logiskt som högtrycket (ex stämpeln). Djuptryckstekniken går till på följande sätt. Konstnären skapar fördjupningar i kopparplåten genom att rista eller etsa in dessa. Vid tryckningen förses hela plåten med tryckfärg. Det är viktigt att färgen tränger ner i alla fördjupningar. Plåten måste sedan torkas av på ett sådant sätt, att färgen blir kvar i fördjupningarna. Se mitt blad Koppargrafik II. Plåtens färg skall nu överföras till ett mjukfuktat papper med hjälp av en speciell koppartryckspress. I denna pressas papperet under högt tryck ned i plåtens fördjupningar och suger upp färgen (Koppargrafik III). Motivet överförs på detta sätt spegelvänt till papperet.

Nu till torrnålsgravyren. Det är en direktmetod, där motivet ristas in i plåten, med hjälp en spetsig stålnål. Med olika tryck på nålen kan man skapa fina eller grova linjer. Typiskt för tornålsgravyren är att det bildas en grad vid inristningen av linjen. Tryckfärgen fastnar lätt i graden och linjen kommer att få en luddig karaktär. Se min vinterbild från Pildammsparken. Många anser att torrnålsgravyren är den förnämsta grafikformen. Upplagen blir ofta starkt begränsad på grund av att graden slits mycket snabbt.